Is er in 2030 nog een schoolgebouw of wordt er geleerd op andere plekken? Vraag je de kids wat er wordt ‘Gebouwd voor de Toekomst’ dan krijgen ze deels les van een robot, wonen ze dichtbij de leerplek en eten ze op school dat wat ze thuis ook lekker vinden.

Waarom wil Rotterdam nu al weten wat de leeromgeving in 2030 kan zijn?

De stad is de afgelopen jaren gegroeid met 50.000 inwoners. De woningvoorraad bleef daarbij achter. Tot 2030 komen er nog 35.000 inwoners bij. Dat betekent dat er ongeveer 40.000 woningen moeten worden bijgebouwd. Rotterdam wil daarvoor een passende leeromgeving. Maar hoe dan, wat en wanneer dan?

Hoe pakt Rotterdam dat aan?

Niet direct denken in stenen, maar onderzoeken hoe de relatie tussen leerkracht/leerlingen (en onderling) verandert is in 2030 en wat dat voor gevolgen heeft voor leerplekken?

Uit een landelijke prijsvraag zijn hierover 6 inspirerende voorbeelden naar voren gekomen. Gemeente, schoolbesturen en de prijswinnaars gaan in november op tour naar die locaties.

Kinderpanels uit het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs worden daar gevraagd hoe zij de leeromgeving van de toekomst zien. De deelnemers van de tour reageren daarop; niet in de vorm van ‘Ja maar’, maar ‘Hoe dan wel’? Bij een veranderende behoefte van leerlingen hoort de vraag wat dat betekent voor de ontwikkeling van het leraarschap in 2030.

Omdenkers en verbeelders gaan mee op tour om elkaar in 2030 te houden. Tijdens de tour worden deelnemers uitgedaagd om met en scholenkwartet zich in te leven in het leefgebied waar de leeromgeving in moet passen. Iedere deelnemer levert aan het einde van de tour een reisverhaal op over de inspiratie 2030.

De opbrengst van de tour

Reisverhalen en presentaties van kinderpanels worden gevat in een 3D-video-presentatie over de leeromgeving in 2030. Hoe ziet ‘de beste school in de buurt’ er uit? Zijn er expertise-centra in het speciaal onderwijs? Leren leerlingen voortgezet onderwijs ook in de stad? Met een 3D-bril op komen onderwijskundige visie en ruimtelijke functionaliteit zo samen.

En hoe dan verder?

Op 4 december 2018 wordt voor ca 300 genodigden uit het land in het WTC Rotterdam de 3D-video ‘Gebouwd voor de Toekomst’ gepresenteerd tijdens het landelijk najaarscongres “Bouwstenen voor Sociaal” . Kan het voor Rotterdam nog slimmer/beter?

Praktisch toepassen van de opbrengst ‘Gebouwd voor de Toekomst’

In januari 2019 is het de bedoeling dat de gemeente Rotterdam en de schoolbesturen uit de opbrengst een aantal afspraken formuleren, waar stadsbreed rekening mee wordt gehouden bij de (ver-)bouw van scholen. Vervolgens kan per deelgebied in Rotterdam samen worden bekeken welke afspraken specifiek voor dat gebied en die leefomgeving kunnen worden opgenomen als randvoorwaarden in een beschikking en budget voor de bouw van de school.

De toekomst is NU!

Een bouwtraject van plan tot oplevering duurt ongeveer 4 jaar. Dus nog twee raadsperiodes en het is al 2030! Een leeromgeving moet minstens mee voor 40 jaar. Rotterdam wil het graag met partners in 1 keer goed doen. Nu niet in 2030 gaan staan, met het loslaten van wat nu is, betekent misschien wel voor lang het houvast juist verliezen.