Studenten Bouwkunde van de Hogeschool Utrecht, Saxion Hogescholen en de Haagse Hogeschool hebben in het kader van hun Minor de haalbaarheid onderzocht om de openbare basisschool ‘De Fontein’ in Alkmaar om te bouwen tot een Integraal Kind Centrum.

Evenals vorig jaar heeft VDH-managers ook deze Minor begeleid. Het winnende scenario uit het onderzoek is om een deel van de school te renoveren. Het bouwkundig slechtste deel wordt nieuw gebouwd tot het hart van het IKC.

Wat zijn de meest in het oog springende resultaten van het onderzoek?

  • Door combinatie renovatie/nieuwbouw behoudt de school 450 m2 tov totale nieuwbouw
  • Door behoud van 450 m2 kunnen leerlingen uit de binnenstad weer in de wijk naar school
  • Er is geen extra investering nodig voor m2 aan ruimten om er een IKC van te maken
  • Voor leerkrachten en leerlingen wordt het binnenklimaat sterk verbeterd
  • En dat tegen een budget dat 8,5 ton lager ligt dan nieuwbouw

Meer informatie: hvanderhek@vdh-managers.nl